პოლიტეკონომიის ვირუსული ვარიაციები (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 ჯიბუტი მ. საშველი (26.03.2020). http://iverioni.com.ge/16749-mikheil-jibuti-sashveli. html  ჯიბუტი მ. (24.04.2020).რას გვიმზადებს მთავრობა -ანტიკრიზისულ გეგმას, თუ ღონისძიებათა ხარჯთაღრიცხვას  ხელისუფლების „ანტიკრიზისული გეგმის“ სწრაფი წწწწ ტესტი, (25.04.2020)- -http://iverioni.com.ge/16771-mikheil-jibuti-khelisu􀇐lebis-antikrizisuli-gegmis-stsrafi- tstststs-testi.html  http://government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=76050  http://government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=76154df  http://government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=76108  http://government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=541&info_id=75972  http://government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=76050  http://government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=76154df  http://government.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=76108
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 37-44
Collections