აფროამერიკელ ქალთა ნარატივები: სამი ქალი - ერთი პრობლემა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The aim of the paper is to closely examine public speeches of African-American women at diff erent times and to determine the importance of defi ning the problems of other marginalized groups while discussing sexism and women’s rights. The paper utilizes English primary and secondary sources around this issue and based on their analysis, emphasizes the scope and signifi cance of black women’s harassment both in the public and in the personal context. In the racial aspect of the issue, three women’s public speeches are used to better understand the issue – Sojouner Truth “Ain’t I a Woman?” (Civil Rights Activist 1796-1883), Mary Church Teller, (Suff ragist, 1863 – 1954) ”What it Means to be Colored in The Capital US” and Zora Neale Hurston (writer, 1891 -1960)”How it Feels to Be Colored Me”.After consideration, the comparative analysis concludes that the freedom of the African-American women was only the façade of the faculty, and they were particularly hindered by racial stigma and segregation laws that were widely dominated in the United States of America. The importance of the concept of intersectionalism emphasizes the fact that marginalized public institutions are at a certain level of interrelation with each other and it is impossible to study them without their consideration. From these three outcomes, it is clear that in the given periods, there was the same attitude towards African-American women and a few steps forward did not create a wider solution to the range of problems.
Description
Keywords
ქალთა ნარატივები, აფროამერიკელი ქალები, აშშ, Women Narratives, African American Women, USA
Citation
ამერიკის შესწავლის საკითხები, VIII, 2021, გვ.: 269-277 / Journal of American Studies, VIII, 2021, p.: 269-277
Collections