ექვთიმე თაყაიშვილის წინაპრები და ოჯახური გარემო

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The article ascertains that academician Ekvtime Takaishvili (1863-1953), great Georgian scholar and public figure, who was canonized by the Holy Synod of the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church in 2002, was brought up, formed and lived within a traditional Georgian family. E. Takaishvili’s ancestors comprised the reputable representatives of the prominent Georgian gentry and princely families, correspondingly Takaishvilis and Nakashidzes. Ekvtime Takaishvili was much assisted by his outstanding spouse, Nino Poltorazkaya (1869-1931; whose mother was Gabashvili), a descendant of a notable Polish family but brought up according to Georgian traditions.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
ექვთიმე თაყაიშვილი, სალუქვაძეები, ნინო პოლტორაცკაია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 285-296 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 285-296
Collections