სედოხეზების ტომის ლოკალიზაციის საკითხისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The article focuses on localizing the Sedokhezi tribe, which appears just in one source – Tacitus gives us information about them while describing events about Aniketi rebellion. Sedokhezi tribe is mentioned by source as living near river Khob. It is disputed in historiography, river Khob of Tacitus is modern river Khobistskali (Khobi) or river Enguri (both in Western Georgia). Arrian, author of the 2nd c., mentions river Khobos and it seems, it could be just modern river Enguri. Pliny the elder mentions it too and as it seems, it should be river Enguri. So, it seems more likely that Khob of Tacitus is Khobos of Arrian and Pliny i.e. modern river Enguri. Therefore the Sedokhezi are Colchian tribes.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/140-shromebi-33.html
Keywords
სედოხეზები, კოლხეთი, ანიკეტი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, III, თბილისი, 2011, გვ. 37-41 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, III, Tbilisi, 2011, pp. 37-41
Collections