აღაზას მხატვრული სახის გაგებისათვის ვაჟა-ფშაველას პოემა „სტუმარ-მასპინძელში“

Abstract
აღაზა ვაჟა-ფშაველას ეპიკური პოეზიის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟია, რომლის შესახებაც ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში ურთიერთსაპირისპირო მოსაზრებები არსებობს. სტატიაში წარმოდგენილია აღაზას მხატვრული სახის გააზრების მცდელობა. Aghaza is one of the outstanding characters of Vazha-Pshavela’s epic poetry. The Georgian literary studies presents opposite ideas regarding her. The paper makes an attempt to conceptualize Aghaza’s literary character.
Description
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/117
Keywords
ქართული ლიტერატურა, ქართული რეალიზმი, ვაჟა-ფშაველა, „სტუმარ-მასპინძელი“, აღაზა / Georgian Literature, Georgian Realism, Vazha-Pshavela, “Host and Guest”, Aghaza
Citation
Collections