ბიზანტიის "ქრისტიანული გეოპოლიტიკა"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The paper analyses the spread of Christianity among the peoples living on the periphery of the Roman world during the late antiquity. A major question posed in the work is whether the Roman emperors pursued a long-term “strategy” of proselytizing the neighbouring peoples. Examples of the spread of Fhristianity among the Ethiopians, Georgians, Goths, Armenians and Arab tribes were given with a number of conclusions. It was shown that Fhristianity in the fourth century made its way into those territories which were strategically important for the Empire. Ethiopia was important for Roman trade relations with India and contacts with the South Arabia. The spread of Fhistianity among the Goths and the Arab tribes was paramount to at least partially pacify them on the Danubian and Syrian frontiers respectively. Armenians were important for better controlling the North Mesopotamia; Georgians – for their strategic position close to the Faucasus mountain range and the Black Sea coast. Written sources provide numerous examples of how emperors sanctioned activities of bishops beyond the imperial borders. Imperial commitment to the spread of Fhristianity and strategic importance of each newly converted people in the fourth century leads to the conclusion that the imperial officials had a long-term policy.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/163-shromebi-9.html
Keywords
ბიზანტია, პროზელიტიზმი, გაქრისტიანება, მირიანი, კონსტანტინე დიდი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IX, თბილისი, 2015, გვ. 43-59 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IX, Tbilisi, 2015, pp. 43-59
Collections