ნარკვევები არგონავტებისა და მედეას შესახებ. ESSAYS ON THE ARGONAUTS AND MEDEA

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
მედეა და არგონავტები მეცნიერთა მიერ საკმაოდ შესწავლილი თემაა. მიუხედავად ამისა, რიგი საკითხებისა ქართველოლოგიური მეცნიერებისთვის მაინც დღემდე უცნობი რჩებოდა, განსაკუთრებით შუა საუკუნეებსა და რენესან-სის ეპოქაში ანტიკურობის რეცეფციის, კონკრეტულად კი, არგონავტებისა და მედეას აღქმის საკითხი. წინამდებარე ნარკვევები ამ თვალსაზრისით ავტორის პირველ შრომების შეჯამებას ისახავს მიზნად. წიგნი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტებისათვის, ისე საქართველოს ისტორიით, ანტიკური არქეოლოგიით, ანტიკური და შუა საუკუნეების ისტორიით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისათვის. Scholars have been studying Medea and the Argonauts for a long time. Despite this, some aspects of this topic still need treatment, especially from a Kartvelological point of view. Reception of antiquity in the Medieval and Renaissance Age is an urgent topic not only for Kartvelology, but for historiography in general. The book intends to sum up the first works of the author concerning the issue. Book is intended for the specialists, as well as for a wide spectre of scholars who are interested in History of Georgia, Ancient History and Archaeology, Medieval History and etc.
Description
Keywords
მედეა, არგონავტები, ჯეფრი ჩოსერი, ჯონ ლიდგეიტი, ანტიკური ლარნაკები, რენესანსი, Medea, Argonauts, Geoffrey Chaucer, John Lydgate, Greek Vases, Renaissance
Citation
ნარკვევები არგონავტებისა და მედეას შესახებ, I, მერიდიანი, 2020, 108 გვ./ ESSAYS ON THE ARGONAUTS AND MEDEA, I, Meridian Publishers, 2020, 108 p.
Collections