გენერალ ილია ოდიშელიძის მიერ 1921-1922 წლებში კონსტანტინოპოლში წაკითხული მოხსენებების შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
General Odishelidze read his report “On reasons of defeat of Georgia” in Constantinople in two parts. The first part of the report was read in December, 1921 and the second part – in March, 1922. Taking into consideration the positions held by general Odishelidze during the period of the first republic of Georgia, his report is obviously very interesting and significant. The part of the report was published in 1935 in the newspaper “The Caucasus” («Кавказ») (№ 6/18; 7-8/19-20; 9-10/21-22; 25-27). The little fragment of the article that was considered by the editorial board to bear a personal character was left out from the text published in the newspaper. The report in the newspaper raised the great interest; consequently it was translated by the journal “Klde” (Rock) into Georgian language and published (journal “Klde”, Berlin, 1935, №16; №17-18; 1936 - №19; №22-23. The last part in the journal was marked that the text would be continued though the journal did not provide with the next parts of the text). In 2005 Guram Sharadze published the material from the journal “Klde” in the VII volume of “History of Georgian emigrant journalism” that was issued by him. Mrs. Ana Cheishvili, our compatriot living in Paris, provided us with the full version of Ilia Odishelidze’s report from her archive. Taking this opportunity, we would like to express our gratitude for her kind support and help. The report of general Odishelidze contains 76 pages printed in Russian; pages 1-49 have been published, pages 50-76 still remain unpublished. In unpublished part of the report general Odishelidze reviews the following issues: his view about the rights and duties of the commander-in-chief (accordingly, reader can learn the logic of his action before the war and during the first days of war); the ten-paragraph decree sent to General Ioseb Gedevanishvili; the outcomes of the inspection of the south-eastern front; conversation with Akaki Chkhenkeli (this is significant as numerous Georgian political figures wrote about disintegration of Georgian troops into small detachments in Lore region as decision of Odishelidze during his conversation with Chkhenkeli, though this report outlines another circumstances); the situation during the first days of war; the consequences of leaving Tbilisi etc. The unpublished part of the report of General Ilia Odishelidze contains very interesting and significant information about Russian-Georgian war of 1921.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/165-shromebi-10.html
Keywords
ილია ოდიშელიძე, ჟურნალი "კლდე", აკაკი ჩხენკელი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, X, თბილისი, 2016, გვ. 331-361 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, X, Tbilisi, 2016, pp. 331-361
Collections