გზა სამოქალაქო საზოგადოებისაკენ საქართველოში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Civil integration based on liberal-democratic values becomes more and more important in post-Soviet Georgia. The author notes that within this reality educational and cultural standartization should be based on a new multicultural model called “cultural freedom”. This means that individual freedom and cultural choice are to exist in this context. The work notes that Georgian civil nation should be formed not only in means of common citizenship, territory, common state language, but also – super-ethnical culture, which should be developed from peculiarities of Georgian culture and its traditions. According to the author, this kind of “superethnical” national identity may be called “Kartveliani” in Georgia.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/146-shromebi-5.html
Keywords
Multilingualism, Georgian Language, Education
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, თბილისი, 2012, გვ. 348-352 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, V, Tbilisi, 2012, pp. 348-352
Collections