დავით აღმაშენებლის ეპოქის ეპიგრაფიკული ძეგლები. EPIGRAPHIC MONUMENTS OF THE EPOCH OF DAVID THE BUILDER (“AGMASHENEBELI”)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
The epigraphic monuments of the epoch of David the Builder are compiled and examined in the present article. These are the ones produced either during his reign, or – having close connection with his name. The inscriptions on the monuments such as Atenis Sioni, Katskhi, Rkoni, Lagurka, Mokvi, etc. (around 30 captions in total) encompass all types of epigraphic monuments. Some of them are dated, others fit the narrow chronological margins. This increases their paleographic value. The inscriptions mentioned above provide good source for determining the problems such as domestic or foreign politics that David the builder had carried on, relations between the state and the church, cultural and economic revival. Additionally, they provide precise information on the chronology of the titles of the Georgian kings, as well as the epithets of king David – the “Builder” or the “Great”, this way emphasizing his personal virtues.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, ეპიგრაფიკა, ქართული წარწერები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 26-38 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 26-38
Collections