მიგრაცია ლიტერატურული პერსპექტივიდან: ბელა ჩეკურიშვილი, „ნანას ცხენი“

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bela Chekurishvili’s works are marked by several interesting moments. They belong to the postmodern literature, post-Soviet Georgian literature, are the works of a woman writer, and recently, while Bela Chekurishvili has been living in Germany, her texts of the recent period belong to the immigration literature, where we can observe several additional aspects, such as interculturalism, nostalgia, identity issues, etc. Initially, the migratory experience was reflected in Bela Chekurishvili’s prose texts – “Tales from the Banks of the Rhine”, which combine 27 stories, novellas and stories that have a touch of transmission and narration of travel and adventure. Recently, a collection of poems by Bela Chekurishvili “Nana’s Horse” has been published, which combines poems written in emigration. The collection is multi-layered. The poems presented as photo shots create a kind of album, which equally reflects the author’s microcosm and the whole picture of the country, countries and environment. The poems are filled with faces and codes that are effortlessly connected to each other. National, intercultural, migration, gender and other perspectives create important accents in Bela Chekurishvili’s poems, which, in turn, form original poetic images. In the present paper, we talk about the representation of migration experience using the example of Bela Chekurishvili’s new collection of poems “Nana’s Horse”.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
მიგრაცია, ლიტერატურა, ქალი ავტორი, Migration, Literature, Female Author
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 149-152/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 149-152