საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიური სამსახური

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Georgian Ministry of Foreign Affairs or otherwise known as Ministry of Exterior Affairs had been reorganized for several times during 1918 to 1921. This process is quite clear from the archival materils. We possess the project for the reorganization of that ministry as well as detailed expenses and all related documents. Head of Ministry of Foreign Affairs was minister which had his deputy. The main bodies of the ministry were chancellery and three departments. The whole ministry had 46 members in service. For 1920 their number was increased by 6 members and total figure became 52 associates. Foreign office had been developing step by step, that was the main reason for the creation of additional positions and sections. The largest section of Ministry of Foreign Affairs of Georgia was the chancellery, where all documentation was accumulated. Official correspondence of minister and high officials of the ministry, as well as the contracts were prepared in the chancellery. All diplomatic correspondence was kept in the same service. That is why the chancellery had director, deputy director and ten additional members which later was increased to 14. The Ministry of Foreign Affairs had several departments – political, secular and rural. From 1918 Democratic Republic of Georgia began the foundation of embassies in the countries of Europe and Asia, but it have to be admitted that the priority was given to the European countries. That is why the most of the embassies functioned in Europe. Due to economic crisis, the stuff members of the embassies were few. According to those archival documents, in the beginning of 1921 legation of the Georgian Democratic Republic in Paris had 7 members in service – plenipotentiary representative, the first secretary, the second secretary, chancellor officer, typist and two servants; in the embassy of Berlin 5 persons were employed. The consulates had also few members, they included mainly 3 or 4 employees.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/147-shromebi-6.html
Keywords
საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დიპლომატია, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VI, თბილისი, 2012, გვ. 321-330 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VI, Tbilisi, 2012, pp. 321-330
Collections