რამდენი ათასი ყივჩაღი გადმოასახლა დავით აღმაშენებელმა საქართველოში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 1118 David the Builder settled Kipchaks (Cumans) in Georgia. According to David the Builder’s historian, more than 40 000 Kipchaks were used at a battlefield. Based on this information, it is widely believed in the Georgian historiography that David the Builder resettled in Georgia 40 000 Kipchak families and each family had to send a warrior to the army. Supposing that each Kipchak family consisted of about 4-5 members, it turns out that approximately 160 000-200 000 Kipchaks were moved to Georgia. Some scholars believes that about 45 000 Kipchak families were settled by David IV. In recent years, a different opinion was expressed. There is a part of the scholars, who think that it is unlikely that the horde settled on Georgian soil contained 160 000-200 000 Kipchaks and that their real number was much lesser. We also think that it is unrealistic to talk about 160 000-200 000 Kipchaks David the Builder’s historian actually mentioned Kipchaks’ number in the army – “Among them was a pile of forty thousand brilliant warriors”, but he had not written what was the principle of gathering troops. Per warrior from per family – this view belongs to Ivane Javakhishvili. The main duty of Kipchaks was to deliver the troops and to take a part in the battle; they had no other obligations. We think that each adult Kipchak man was military responsible. Therefore, from each family was coming out not only one warrior, but two or even three. In this case, we think that there were about 13-15 000 Kipchak families resettled in Georgia by David the Builder.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/166-shromebi-11.html
Keywords
ყივჩაღები, საქართველოს ისტორია, დავით აღმაშენებელი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XI, თბილისი, 2016, გვ. 77-92 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XI, Tbilisi, 2016, pp. 77-92
Collections