ნოდარ ლომოური. საქართველოს და ბიზანტიის იმპერიის ურთიერთობა. ნაწილი I (IV-IX სს.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
რეცენზია, ნოდარ ლომოური, საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 384-402 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 384-402
Collections