მეფე დავით IV აღმაშენებლის ასახვა ქართულ სახელმწიფო და სამხედრო სიმბოლიკაში (XVIII-XX საუკუნეები). GEORGIAN STATE AND MILITARY SYMBOLICS OF THE 18TH - 20TH CC. REPRESENTING KING DAVID IV THE BUILDER (“AGMASHENEBELI”)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
In this work we study the Georgian state and military symbolics, representing David IV the Builder (1089-1125), the great Georgian monarch, prominent representative of the millennial royal dynasty of Bagrationi. The article is comprised of four sections: I. The first project of order of David the Builder (1799); II. The second project of order of David the Builder (1954); III. Order of David the Builder (1992); IV. Portrait of David the Builder depicted on 500 lari paper currency of the National Bank of Georgia (1995). In Georgia first in 1799 it was decided to establish state decoration of David the Builder representing effigy of this monarch. Prince Ioanne Bagrationi (1768-1830), a prominent Georgian statesman, military leader and scholar, son of king Giorgi XII, was author this project. His project of the state reforms in the kingdom of Kartli and Kakheti (“Sjuldeba”) envisioned the introduction of the Georgian decorations, including the establishment of order of St. David the Builder. Yet, another project of order of David the Builder was developed in 1954, by general Shalva Maghlakelidze (1894-1976), the well-known public figure of the Georgian emigration, and on the initiative of the military organization founded in Munich. Supreme Council of the Georgian Republic, which was elected in the autumn 1990, attempted to introduce state decorations, including order of David the Builder. However, this intention was not implemented at that time. On December 24, 1992 the Parliament of Georgia passed law “on establishing the state decorations of Republic of Georgia”. According to this law, order of David the Builder was established along with other orders and medals. This was the fourth attempt of establishing of this order, which turned to be successful. National Bank of Georgia ordered to issue 500 lari denominations along with other banknotes, the former being decorated with the portrait of David the Builder.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, ჰერალდიკა, ბონისტიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 107-119 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 107-119
Collections