პირველი ქართველი ჰერალდიკოსი და ნუმიზმატი მეფე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Quite a lot is known about Erekle II (1745-1798) as a strategist and a reformer king, but his interest in heraldry and numismatics had not been studied until recently. In this article, for the first time in Georgian historiography, we have concluded, that Erekle II was the first king from centuries-old Bagrationi royal dynasty, who collected coins and was a heraldist. With his personal contribution, Georgian state heraldic symbols were modified and advanced to the new, European level.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/139-shromebi-2.html
Keywords
ჰერალდიკა, ნუმიზმატიკა, ერეკლე მეორე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011, გვ. 299-306 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, II, Tbilisi, 2011, pp. 299-306
Collections