საქართველოს I დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო გვარდიის საორგანიზაციო-საშტატო სტრუქტურისა და რიცხოვნების საკითხისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
There existed two types of armed forces in the First Democratic republic of Georgia (1918-1921): the Regular Army and the National Guard, which was based on volunteer principle. The latter one during the peaceful times was assigned under the command of the Head of the Government. However, in case of war it should be subordinated to the Commander in-Chief. The National Guard’s ruling body was the Main Staff, which consisted of 21 members and was elected for one year by National Guards’ Congress. The Guard was composed from regular units and reserve battalions. The Soviet Russian intelligence and the memoirs written by Georgian military commanders are giving various military data regarding the quantity of the National Guard’s units and the structure of its organizational staff. According to the documents obtained from the Historical Archive of Georgia, we were able to specify the above mentioned details. The National Guard comprised of the following regular units: 1. Special infantry Battalion; 2. Cavalry squadron; 3. Artillery brigade; 4. Special detachment of machine-guns; 5. Group of Armoured cars; 6. Armour-carrier detachment; 7. Brigade of Engineers; 8. Tank squadron. In total: 2113 soldiers; 24 cannons; four armoured cars; four armoured trains, and two Mark-V tanks. There were enrolled 19 battalions of reserve infantry in the Guard. After the beginning of warfare, the Guardsmen were gathering in local battalions (by regions and districts) within 24-48 hours. The overall mobilization capacity varied between 11,000-12,000 warriors.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/140-shromebi-33.html
Keywords
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, სამხედრო ისტორია, ჯარის შემადგენლობა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, III, თბილისი, 2011, გვ. 334-348 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, III, Tbilisi, 2011, pp. 334-348
Collections