1765 წლის შეთქმულების მონაწილეთა იდენტიფიკაციისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Conspiracy (1765) of Prince Paata Bagrationi (1720-1765), son of Vakhtang VI, king of Kartli (central part of Georgia), is one of less known events of the second half of the 18th century. According to the observation of historical sources, it is ascertained in the presented work that the number of participants of the conspiracy, in fact, is higher than it had been previously known. After the failure of the conspiracy, many perpetrators from the nobilty were severely punished, part of them were executed, part of them – mutilated, others lost their titles and lands and were exiled to South-West part of Kakheti (Eastern part of Georgia) – Gare Kakheti, nowadays Sagarejo district.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
შეთქმულება, ერეკლე II, პაატა ბაგრატიონი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 155-184 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 155-184
Collections