ეტიუდები ქართულ-ბერძნული ურთიერთობის ისტორიიდან

Abstract
The relations between the antique world and the people of Ancient Georgia (Aya-Kolcheti, Kutaisi) are long- standing. Two factors can easily serve to the emergence of these traditions: one is the general, global significance of the Greek culture, and the other-close Greco-Georgian populace, which was reflected in the mythology, literature and numerous historical monuments. After Christianity became the established religion in old Georgia, the most favourable conditions were created to have better relations with Byzantine. Those ages witnessed intensive translations of hagiographical pieces and theological treatises from Greek into Georgian. The history of Lechkhumi starts from the late Paleolithic-early Neolithic Ages. Since 1990, a lot of scientists tried to study Khvamli. According to the Greek primary sources of the 7th century, St Maximus the Confessor spent his final days Lazica (Western Georgia), near the fortress Skhimarisi, where he died.
Description
Keywords
აია-კოლხეთი, ქუთაისი, ხვამლი, ლეჩხუმი, მაქსიმე აღმსარებელი, Aya-Colkheti, Kutaisi, Khvamili, Lechkhumi, St. Maximus the Confessor
Citation
აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის დაბადებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისები, 2021, გვ.: 31-33/ INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI, ABSTRACTS, p.: 31-33