ნიკიტა ხრუშჩოვის 1954 წლის ანტირელიგიური კამპანია და გაზეთი "ახალგაზრდა სტალინელი"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
At the present stage, the study of certain features and manifestations of Soviet religious policy ocupies a special place in Sovietology, because it is quite obvious that this is an issue without which it is almost impossible to analyze the ideological policy of the Soviet government. A particularly important issue in this regard is the religious policy of Nikita Khrushchev, as it is characterized by a number of interesting t rends. When discussing the religious policy of Nikita Khrushchev, scholars interested in the study of the issue pay particular attention to the anti-religious campaign of 1954, because it reflects important issues of ideological policy produced by the government. It is also quite obvious that Nikita Khrushchev’s religious policy, and in particular the anti-religious campaign of 1954, is clearly imbued with the charge of de-Stalinization, and this issue is all the more interesting in that it precedes the XX Congress of the CPSU, where the personality cult and dictatorship of Joseph Stalin was denounced. The purpose of this paper is to study how Nikita Khrushchev’s 1954 anti-religious campaign was reflected in the pages of the newspaper “axalgazrda stalineli” (Young Stalinian), what tendencies it reflected and what were the peculiarities of its development. Given that the newspaper “axalgazrda stalineli” (Young Stalinian) was the official newspaper of Tbilisi State University, we think it is interesting how this important event was reflected in its pages. In parallel with the study of the issue, we will also discuss the attitudes of the print media, Vladimir Lenin, the ideological founder of the Soviet Union, and Nikita Khrushchev, towards the print media. In the study of the anti-religious campaign of 1954, naturally, we consider the official decrees adopted by the government, as it was in a way that set the tone for specific directions, which would later be reflected throughout the country .
Description
კონფერენცია ეძღვნება ჭაბუა ამირეჯიბის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს/ The Conference is Dedicated to the 100th Anniversary of Chabua Amirejibi
Keywords
ისტორია, საბჭოთა კავშირი, ხრუშოვი, სტალინი, History, Soviet Union, Khrushchev, Stalin
Citation
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 1921 წლის ისტორიულ-კულტურული მოვლენები: ხედვა საუკუნის შემდეგ, თეზისები, 2021, გვ. 138-140/ International Scientific Conference: HISTORICAL AND CULTURAL EVENTS OF 1921: THE VISION A CENTURY LATER, Theses, 2021, pp.: 138-140