ირანის ბოლო სამეფო დინასტია და ქართველები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Representatives of Georgian royal and princely houses had closer ties with the ruling dynasties of Iran. In the presented article we tried to find out as more as possible about the relations between Georgians and the representatives of Iran’s last ruling dynasty – Pahlavy (Pehlevy). It is also reviewed Iran’s economic and political situation of those times. The present article is the first attempt to study the above mentioned issue.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/163-shromebi-9.html
Keywords
ფეჰლევი დინასტია, ირან-საქართველოს ურთიერთობები, ირანი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IX, თბილისი, 2015, გვ. 278-315 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IX, Tbilisi, 2015, pp. 278-315
Collections