"საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების" რედაქტორებს - თედო დუნდუას, მარიამ ჩხარტიშვილსა და ალექსანდრე ბოშიშვილს

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/146-shromebi-5.html
Keywords
პოლემიკა, ჯონი კვიციანი, კრიტიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, თბილისი, 2012, გვ. 403-446 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, V, Tbilisi, 2012, pp. 403-446
Collections