გენდერული თანასწორობის საკითხი "თერგდალეულთა" პუბლიცისტიკაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Gender issues, especially women political and social rights, are the most interesting in publications of the “Tergdaleulebi” (the Georgian political and literary figures in the second half of the 19th c.). The gender issues are presented in the articles by Ilia Chavchavadze, Akaki Tsereteli, Giorgi Tsereteli, Niko Nikoladze, Vaja-Pshavela. Ilia Chavchavadze’s journalistic heritage is of special interest. Main goal of the Georgian publicistics was to introduce an essence of women’s emancipation in Europe to the Georgian society, to show the parallels with the Georgian reality and to make those ideas popular.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
გენდერი, თერგდალეულები, ილია ჭავჭავაძე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 272-284 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 272-284
Collections