კორონომიკური კრიზისის გაკვეთილები საქართველოსთვის (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 საქსტატი, (2020). ინფლაცია საქართველოში, აპრილი, https://www.geostat.ge/ ka/single-news/1840/in􀇐latsia-sakartveloshi-2020-tslis-aprili  Aatreya S., (2020), “Are COVID-19 Related Trade Restrictions WTO-Consistent?” Blog of the European Journal of International Law, April 25, https://www.ejiltalk.org/arecovid- 19-related-trade-restrictions-wto-consistent/  Azevêdo D. G., (2020). “Trade Set to Plunge as COVID-19 Pandemic Upends Global Economy.” World Trade Organization (WTO), https://www.wto.org/english/news_e/ pres20_e/pr855_e.htm  Delloite, (2020). COVID-19: Managing Supply Chain Risk and Disruption. Coronavirus Highlights the Need to Transform Traditional Supply Chain Models,  https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply- chain-risk-and-disruption.html  The Economist Intelligence Unit, (2020). The Great Unwinding Covid-19 and the regionalisation of global supply chains. A report by The Economist Intelligence Unit, file:///C:/Users/merabi/Desktop/Grand%20Covid%2019/covid19-and-the-regionalisation- of-global-supply-chains.pdf  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), (2020). COVID-19 and the Risk to Food Supply Chains: How to Respond? April, Rome, FAO, http://www.fao. org/documents/card/en/c/ca8388en/  TheGlobalEconomy.Com, (2018). Consumption as Percent of GDP by Country: the Latest Data, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/consumption_GDP/  International Monetary Fund, (2020). Georgia. Sixth Review Under the Extended Arrangement and Requests for a Waiver of Nonobservance of Performance Criterion, Modification of Performance Criteria and Augmentation of Access. IMF Country Report No. 20/149, May 20, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/05/ Georgia-Sixth-Review-Under-the-Extended-Arrangement-and-Requests-for-a- Waiver-of-49394  Krugman P., (2020). “And now for something completely different.” The New York Times, May 27  https://messaging-custom newsletters.nytimes.com/template/oakv2?uri=nyt:// new sletter/39ce1847-14af-47d9-9e26-8da01affdc5e&productCode=PK&te=1&nl=pa ul-krugman&emc=edit_pk_20200413  Nadaraia O., Bluashvili A., Chachanidze M., Kordzaia T., (2020). Covid-I9 Impact on the Georgian Economy. Tbilisi, TBC Capital, http://tbccapital.ge/en/research/reports/ covid-19-impact-georgian-economy  Oxford Business Group, (2020). The impact of Covid-19 on global supply chains. 24 April, https://oxfordbusinessgroup.com/news/impact-covid-19-global-supplychains.  Papava V., (2015). “Necroeconomics of Post-Soviet Post-Industrialism and the Model of Economic Development of Georgia and Russia.” Journal of Business and Economics, Volume 6, No. 5, pp. 976-983, http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/ 2015-7/20157313847837.pdf  Papava V., (2020). “Coronomic Crisis: When the Economy is a Hostage to Medicine.” Eurasia Review, March 29, https://www.eurasiareview.com/29032020-coronomic- crisis-when-the-economy-is-a-hostage-to-medicine-oped/  Rogoff K., (2020). “Mapping the COVID-19 Recession.” Project Syndicate, April 7, https://www.project-syndicate.org/commentary/mapping-covid19-global-recession- worst-in-150-years-by-kenneth-rogoff-2020-04?utm_source=Project+Syndi-cate+Newsletter&utm_campaign=aa811cf03a-covid_newsletter_09_04_2020&utm_ medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-aa811cf03a-93567601&mc_cid=aa811cf03a& mc_eid=e9􀇐b6cbcc0  Schmidhuber J, Pound J and Qiao B., (2020). COVID-19: Channels of transmission to food and agriculture. Rome, FAO, fao.org/3/ca8430en/CA8430EN.pdf.  The World Bank, (2018). Data. Personal remittances, received (% of GDP), https:// data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS  The World Bank, (2020a). Commodity Market Outlook. Implications of COVID-19 for Commodities. World Bank Survey, April, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ handle/10986/33624/CMO-April-2020.pdf?sequence=9&isAllowed=y  The World Bank, (2020b). World bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History. Press Release April 22, https://www.worldbank.org/en/news/ press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances- in-recent-history  World Travel & Tourism Council, (2020a). Country/Region Data, https://wttc.org/Research/ Economic-Impact.  World Travel & Tourism Council, (2020b). Georgia 2020 Annual Research: Key Highlights, https://wttc.org/Research/Economic-Impact
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 44-55
Collections