ვახტანგ გორგასლის საგვარეულო კუთვნილების საკითხი ხოსროვანთა სამეფო ოჯახის ისტორიის ფონზე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of our paper is to establish some important facts of Georgian Chosroids’ history and through the light of these facts identify aristocratic family to which Georgian King Vakhtang Gorgasali belonged. In the scholarly literature the cessation of this royal dynasty is dated differently: according to some authors this happened already in the sixth century, according to others Chosroids were in power until ninth century. Based on reinterpretation of all available data I have come to following conclusions: the family of Georgian Chosroids extinguished for inability to be reproductive, some members of this family had no male heir, while others were childless for various reasons. The last Georgian Chosroid King was Archil (c.a. 410s-430s) who also was childless. In “KartlisTskhovreba” Archil’s successor the King Mirdat – the father of well-known Georgian King Vakhtang Gorgasali, is represented as Archil’s son; but actually he was Archil’s adopted heir. Thus, Mirdat was Chosroid on a ground of social contract between the royal dynasty and aristocratic family which I call house of Khidareli after their castle’s name. Mirdat’s biological father was King Varaz-Bakur who co-ruled with Archil. The research reveals close genealogical links between famous Georgian ascetic Peter the Iberian and great Georgian King Vakhtang Gorgasali: Peter and Vakhtang’s father were half-brothers. Thus, Peter and Vakhtang were uncle and nephew. These are but a few facts I have established in this paper. Alongside with them there are presented considerations on various topics in the main text and extended footnotes.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/165-shromebi-10.html
Keywords
ვახტანგ გორგასალი, ხოსროიანები, ქართლის ცხოვრება, მეფე არჩილი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, X, თბილისი, 2016, გვ. 111-136 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, X, Tbilisi, 2016, pp. 111-136
Collections