ფასები ფეოდალური ეპოქის საქართველოში (X-XVIII საუკუნეები)/ Prices in Feudal Georgia (10th-18th cc.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
კოლორი/ Color
Abstract
ნაშრომში განხილულია ფეოდალური ეპოქის საქართველოში სხვადასხვა პროდუქტის, ნივთების, შენობა-ნაგებობების და ა.შ. ფასები. ნაჩვენებია როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, ისე მიწის, ტანისამოსის, სამხედრო შეიარაღებისა და საქალაქო ყოფისათვის დამახასიათებელი ნივთების ღირებულება. მონოგრაფია ასევე ეხება გლეხების ღირებულებას, ე.წ. “სისხლის ფასებს”, თანამდებობის პირებისა და მუშა-ხელოსანთა ხელფასებს, ფეოდალების ქონებას, სახელმწიფო შემოსავლებს და სხვა საკითხებს. წიგნი განკუთვნილია ისტორიკოსების, სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
Description
Keywords
ფასების ისტორია, ეკონომიკური ისტორია, ფეოდალური ეპოქა საქართველოში, სისხლის ფასი
Citation
ფასები ფეოდალური ეპოქის საქართველოში (X-XVIII საუკუნეები), თბილისი, კოლორი, 2019, 336 გვ. / Prices in Feudal Georgia (10th-18th cc.), Tbilisi, Color, 2019, 336 p.
Collections