ჭაბუა ამირეჯიბის "გიორგი ბრწყინვალის" ისტორიულ-კულტურული კონტექსტი და თანამედროვეობა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In the historical memory of Georgian nation, Chabua Amirejibi chose the name Giorgi Brtskhinvale (brilliant) and created the novel where the main character is Giorgi the Brilliant also known as “the best within the humans” by historians. Of course, the novel is not the research work about Georgian history or about the life of Giorgi the Brilliant. During writing the novel he emphasizes the soul of the epoch and expresses it in a very diverse manner. Author of the novel chose the method of allegory to show personal freedom, moral selection, paradigm of political determination, and to show the historical-cultural context of Georgian King’s activities. The character of Giorgi the Brilliant became synonymous with the dedication to keeping the existence of the nation and country, whose whole activities were related to the future hope and historical memory of the nation. In the critical epoch when even in contemporary literature we are at the risk of losing the phenomenon of heroes, Giorgi the Brilliant by Chabua Amirejibi is the one with knight spirit, philosophically minded and person with high moral principles. The goal of creating the novel is the attempt to show the historical-cultural meaning of the king’s context in complains with the contemporary life. The main interest of the author to Giorgi the Brilliant and his epoch comes from the wish to finding the valuable place in the world for our nation, seeking the function of Georgia as the central country in Caucasus. He wants to show, at the initial stage of the weakening of the imperial foreign powers, what cautious, prudent, diplomatic moves the inhabitants of the enslaved, abandoned, blood-soaked land should have made, in which an allegorical point of view is clearly read. Situated at the crossroad of East and West, North and South, being the most important country for the big and small countries of Europe and Asia, Georgia was playing the role of combining cultural, economic, civilization and the world. All those meaningful ideas were under the risk of getting lost and was especially painful for the author. Not surprisingly, same issues are discussed in “Data Tutashkhia”. In “Giorgi the Brilliant” the hidden idea is to restore this function of the country. The idea of freedom and state were the most actual part of our life and the historical face of the king is given according those allegoric meanings.
Description
კონფერენცია ეძღვნება ჭაბუა ამირეჯიბის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს/ The Conference is Dedicated to the 100th Anniversary of Chabua Amirejibi
Keywords
ლიტერატურა, ისტორიული რომანი, ჭაბუა ამირეჯიბი, Literature, historical novel, Chabua Amirejibi
Citation
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 1921 წლის ისტორიულ-კულტურული მოვლენები: ხედვა საუკუნის შემდეგ, თეზისები, 2021, გვ. 129-131/ International Scientific Conference: HISTORICAL AND CULTURAL EVENTS OF 1921: THE VISION A CENTURY LATER, Theses, 2021, pp.: 129-131