პოლიტიკური და კულტურული ცვლილებები იაპონიაში XX საუკუნის მიწურულს

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
In 1945 After World War II, the Japanese people were waiting for changes to transform the society in a democratic way. Transformations in Japan were carried out through the US, in particular, General Mac- Arthur made the changes. He was the leader of the US occupation forces. Through MacArthur’s reforms and a number of agreements signed with the US, Japan was able to stand up and take an advanced place among the world’s leading countries. Such sphere as economy has developed, political sector has undergone thorough changes, although radical transformations have taken place in the cultural and social aspects. Japanese cinema and literature refined and moved to a new level. Anime movies appeared on screens, which gained huge recognition all over the world. All of the facts mentioned above have made Japan one of the leading countries, whose history and culture attracts and gains admiration from the whole world.
Description
Keywords
Citation
კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები XXXVII, თსუ ისრაელის ცენტრი, თბილისი, 2023, გვ.: 210-215/ ISSUES OF HISTORY AND THEORY OF CULTURE XXXVII, TSU Center for Israel Studies, Tbilisi, 2023, pp.: 210-215
Collections