ამინ არ-რეიჰანის „ჯიჰანის“ ახალი სიცოცხლე, როგორც ჰიპოტექსტისა ჰიპერტექსტისათვის მატიას ენარის რომან „კომპასში“

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-09-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The paper aims to reveal the traces of one of the early texts by Ameen Rihani (a Lebanese bilingual author and representative of Arabic Emigre Literary School “Mahjar”) the story of “Juhan” in the popular postmodern novel “Compass” by Mathias Enard (a modern French Orientalist, writer and translator), which was published in 2015 and awarded the Goncourt Prize in the same year. The presented scientific work also intends to interpret this text as a new variant of an intertextual dialogue. The East-West paradigm follows both the pretext and the hypertext from beginning to end. In both texts, the East-West binary opposition is closely intertwined with the stories of happiness achieved through power and love, the possession of other, and domination over other. The main idea of the pretext (hypotext) of Ameen Rihani’s “Juhan” has been somewhat transformed into “Compass.” Although its historical, geographical and temporal context has changed, it is still easy to identify it with many hints and clues. I believe that the choice of the author of “Compass” to employ the plot of the text published in New York in 1917, must have been the East-West theme. The novel “Compass” is loaded with the features characteristic of the Orient, richly saturated with intertexts built on the East-West controversy.
Description
Keywords
აღმოსავლურ-დასავლური თემა მხატვრულ ლიტერატურაში, the East-West theme in fiction
Citation
მთარგმნელის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2021, გვ.: 39-42/ VII scientific conference proceedings dedicated to the international translator’s day, 2021, p.: 39-42