სინონიმია და ძირთა მინიმალური წყვილები არაბულში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper aims to discuss the issues of synonymy based on the material of the Arabic language, which is studied in a diglossive cut, taking into account the corresponding synchronous and diachronic data. 1. An Arabic, the case is confirmed when diff erent words correspond to one meaning in different parts of the Arabophonic world. At the same time, the lexemes characterized by the regional polysemy require careful handling. 2. One part of the words, which can be considered synonyms, have converged during the development of the language; their initial values were different, although they belonged to the same semantic field. 3. There is an assumption that the original Arabic root was two-constituent; later, by merging different morphs, these roots strengthened their composition to three and four radicals. In support of this judgment, one can recall quite a few pairs of roots with two identical consonants, and their semantics are very close; at the same time, the above mentioned does not mean the identical meaning for all subsequent derivates. 4. Ultimately, in the Arabic language, the reason for synonymy can be perceived to be regionalism, in synchronous cut, along with diachronic semantic transformations of lexical units and morphophonemic transformations of roots.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
არაბული, ენა, სინონიმია, სინქრონია, დიაქრონია, Arabic, language, synonymy, synchrony, diachrony
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 67-69/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 67-69