დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის ერთი მოსაზრების გამო. REGARDING TO ONE ASSUMPTION MADE BY CHRONICLER OF KING DAVID THE BUILDER (“AGMASHENEBELI”)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
As it is known, chronicler of king David the Builder has claimed that, as a political figure and statesman, king David was superior to any other political-military leaders who lived before him. According to the author, as a political leader and commander, king David was equal to even Alexander the Great. It has to be pointed out that this view, expressed by the Georgian chronicler of the 12th c., although very ambitious, is not groundless.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, ალექსანდრე მაკედონელი, თურქ-სელჩუკები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 70-77 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 70-77
Collections