მარიამ ლორთქიფანიძე – 100

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/177-shromebi-18.html
Keywords
მარიამ ლორთქიფანიძე, ისტორიოგრაფია, გახსენება
Citation
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XVIII, თბილისი, 2022, გვ. 11-20/ Institute of Georgian History Proceedings, XVIII, Tbilisi, 2022, pp. 11-20
Collections