როდის არის ადამიანი კაცი? ბიოტექნოლოგიებით გამოწვეული ეთიკური დილემები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
How to evaluate new biotechnologies that combine, on the one hand, enormous potential benefits for humans and, on the other hand, colossal physical and spiritual threats, such as pandemics caused by new viruses, genetically modified food, environmental pollution and associated toxic reactions, etc.?1 Humans are primarily threatened not by new technologies and different types of death machines, but by the Gestell rule (Heidegger term), which erases the human essence (Heidegger, 2008:308). Gestell (literally “Enframing”) refers to such an all-encompassing view of technology as a mode of human existence. This understanding of technology replaces the traditional understanding of it as a means to an end. Being an “Enframed” person means facing the challenges of the environment. A human-shaped by the Gestell rule is in danger of losing his self, of communion with the metaphysical, he/she will have no access to the very sense of prime cause truth. Human loses identity, dignity, rights; their personality is completely ignited and covered with selfishness / rational selfishness. Human-person disappears here; He/she will lose “his/her own possibility of being himself/ herself. “ Habermas rightly points out that the human of the post-industrial era is on the path to liberal eugenics (Habermas, 2005:78). This factual fact raises the question of ethical self-understanding not so much for him/her, but for the human race in general. To solve the problem, we consider it necessary to move it to the moral dimension. “ The inclusion of ethical regulations in biotechnological processes faces unprecedented contradictions. Promoting the promotion of a wide network of information technologies that create comfort for the public and are seemingly devoid of harmful effects on humans. The regulation of the biotechnological revolution and its negative consequences can be avoided by preserving and maintaining moral values.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
ლიბერალური ევგენიკა, ეთიკური თვით-გაგება, ბიოტექნოლო გიური პროცესები და ეთიკური რეგულაციები, Liberal eugenics, ethical self-understanding, biotechnological processes and ethical regulations
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 71-76/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 71-76