უკრაინული მთარგმნელობითი სკოლა: ისტორია და ტრადიციები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The establishment of the Ukrainian Translation School dates back to the period of Kievan Rus’ and traditionally begins with the translation of religious literature. The need to translate religious texts was prompted by the philosophical doctrine of a new religion, Christianity, which was followed by the Old Slavic translations of the lives, chronicles, and Apocrypha of the Saints. The Kyiv-Mohyla Academy is rightly considered to be the main centre of translation, where the tradition of translation was founded and theories of ancient and later Western European translation were used in practice. At the beginning of the twentieth century, translation studies were considered a scientifi c and educational discipline, which was later followed by the widespread use of the Soviet translation school. This led to the transformation of translation studies into an interdisciplinary fi eld. Modern Ukrainian translation studies actively discusses the need to determine the orientation of Ukrainian translations, to consider the base formed as a result of the Soviet period, to separate modern translation methods, and to evaluate modern Ukrainian translations. Due to the multicomponent nature of the translation process, great attention is also paid to the issue of editing and publishing translated literature.
Description
Keywords
მთარგმნელობითი სკოლა, რელიგიური ლიტერატურა, თარგმანის რედაქტირება, translation school, religious literature, translation editing
Citation
იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, 2021 გვ.: 93-96/ KARTVELOLOGICAL SCIENTIFIC CONFERENCE DEDICATED TO IAKOB GOGEBASHVILI, Abstracts, 2021, p.: 93-96