თხოვნასთან დაკავშირებული დისკურსული სტრატეგიები (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper is an attempt to analyze request-related speech-situations based on the discourse strategies used by beggars. These strategies are analyzed on the material of English and Georgian languages and cultures. The theoretical framework of the research embraces speech act theory and politeness. The empirical material is taken from live speech and numerous internet resources. Research has proved that beggars apply diverse strategies in order to impress passers-by and avoid their irritation. It is well known that any request is a face-threatening act. Naturally, the threat to face is aggravated in a situation when a person has to beg. Therefore, the discourse of panhandlers abounds in strategies aimed at the mitigation of this threat. Successful begging strategies identified in the given research embrace the following: 1. Introductory words and phrases that make the begging acts polite; 2. The use of indirectness as face-saving strategy; 3. The use of interrogative forms, which make the directive utterances less categorical; 4. Specific forms of address; 5. Compliments; 6. Expressions of gratitude, blessings and prayers. The discourse of panhandlers embraces both oral and written means. Apart from oral discourse strategies, the paper analyzes the written discourse of beggars on the example of signs they hold. Apart from analyzing the diversity of content of begging signs, the author makes special focus on humour as a successful strategy often used by English-speaking beggars, but extremely rare in the Georgian reality. Special focus is made on the topic of sincerity, analyzed from the viewpoint of J. Austin’s “Felicity Conditions” and Grice’s “Cooperative Principle”. According to numerous comments on the internet, people are inclined to give money to those panhandlers who look and sound sincere. Thus, research has proved that sincerity is one of major preconditions for successful begging.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
თხოვნა, მათხოვრობა, დისკურსული სტრატეგია, სახის შელახვის შერბილება, მიმართვის ფორმები, გულწრფელობა, Request, begging, discourse strategy, forms of address, sincerity, mitigation of face-threat
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 61-65/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 61-65