ოსიაურის ბრძოლა (რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომი)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The 1921 Russian-Georgian war is one of the most significant and interesting facts in the Modern history of Georgia. Military events of the war and especially the battles carried out after the Georgian army’s departure from Tbilisi have not been deliberately studied in modern Georgian historiography. The most important encounter occurred on the Osiauri field east of Khashuri during March 4-6. The clash began with good-planned and successful Georgian assaults which brought the Russian army under the danger of siege and destruction. Although on the night of March 5, the National Guards of Georgia left its positions which made the units of the Georgian regular army retreat and the battle ended with failure and the loss of the Likhi range. The sources of the article are as follows: the magazine of military activities of the 11th Russian Red Army units discovered by us in the Central Historical Archive of Georgia, two orders launched before the battle by the commander-in-chief of the Georgian army – Giorgi Kvinitadze published in the Georgian magazine “Warrior“ (Mkhedari) in Paris in 1934 and information provided in the memories of Georgian military-political authorities.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
ოსიაური, სამხედრო ისტორია, გიორგი კვინიტაძე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 239-256 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 239-256
Collections