ყვარყვარე IV-ის კონფესიური დიპლომატია (ახლებური წაკითხვა). CONFESSIONAL DIPLOMACY OF QVARQVARE IV (INNOVATIVE READING COMPREHENSION)

Abstract
It is known in historiography that Lala Mustafa Pasha a commander of the Ottoman military sent Atabeg of Samtskhe Qvarqvare IV (1574-1581) and his brother Manuchar to Istanbul on April 20, 1579 as the Sultan decided the political future of the principality on the basis of their converting to Islam. The brothers were treated with honor and solemnity at the Sultan’s court on June 3 in the above-mentioned year but unlike Manuchar Qvarqvare refused to convert to Islam. On the basis of the primary sources and the newest special literature, it is found out that they did not force him to convert in Istanbul. On the contrary, the Sultan Murad III met the request of Dedisimedi the ruler of the principality as to maintain Christianity for her son Qvarqvare and granted him some privileges. In accordance with European primary sources, Qvarqvare IV being in the Ottoman Empire established a diplomatic intercourse with the Habsburg embassy accredited in Constantinople. It seems that both parties were equally interested in it but the initiative was taken from Qvarqvare. The latter tried to connect with the Habsburg embassy the aims of which were: the first, by means of confessional relations with the Habsburg embassy he tried to get information about the attitude of European anti-Ottoman forces towards the current Ottoman-Persian War, and the second, being interested in Luther’s reformation Qvarqvare made the essence of the doctrine of Protestantism clear. All of these are only explained on the basis of the theological written dialogues which were carried on between Jeremiah II, Patriarch of Constantinople (1536-1595) and Lutheran theologians in 1573-1581. The aim of the latter was to confirm the Eastern Orthodox Church loyal protector of the apostolic tradition to be engaged in a struggle with Catholicism, that is to say the Eastern Orthodox Church being without a pope ought to have supported the Lutherans in the struggle against Catholics. Within this context engaged in an argument with Catholics confirmation of coming into contact with Qvarqvare would have proved as a solid argument to present the identity of Christianity and Lutheranism. Insofar as the Sultan Murad III saw the potential ally in Protestants against the Pope and the Holy Roman Empire, the Sultan’s court even welcomed Qvarqvare’s contact with Protestants.
Description
Keywords
ყვარყვარე IV, კონფესიური დიპლომატია, პროტესტანტები, Qvarqvare IV, Confessional Diplomacy, Protestants
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 211-214 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 211-214