ქართლი და სასანიანთა ირანი III ს. რელიგიური ასპექტი

Abstract
In the I-III centuries A.D, Kartli was included in the geopolitical sphere of “Pax Romana”. The exception is the mid III century A.D., when King Amazasp of Kartli, due to the political situation, was forced to change his state orientation and recognize himself as a vassal of Shah Shabur I of Iran. The 3rd century is an important period for Sassanid Iran, which can be called the era of religious reforms (Kartir and Mani. Zoroastrianism and Manichaeism). Our area of interest is to find out how much the religious situation in Sassanid Iran of the 3rd century reflected on Kartli. The paper examines and analyzes political and religious issues between Iberia and Sasanian Iran based on historical sources and artefacts. The research shows that due to the political situation, Kartli could not bypass the religious processes taking place in Sasanian Iran in the 3rd century, but, at the same time, these processes supposedly had a smaller impact on Kartli. It is noteworthy that Sasanian engraved gems in Kartli appear mostly after the IV century and throughout the Sasanian period. The engraved gems a contemporary historical document on which the depictions of deities, symbols and ritual scenes shed light on the religious beliefs of this or that period.
Description
Keywords
რელიგია, ისტორია, პოლიტიკა, გლიპტიკა, Religion, History, Politics, Engraved gems
Citation
აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის დაბადებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისები, 2021, გვ.: 177-179/ INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI, ABSTRACTS, p.: 177-179