მარადიული სახის მხატვრული ინტერპრეტაციის თავისებურებები: გალაკტიონ ტაბიძისა და ანა ახმატოვას ერთი ლიტერატურული პარალელის მაგალითზე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Eternal Face with its high artistry, spirituality, ability to transcend the boundaries of epochs and national cultures and function for a long time, with its polyvalence, content capacity, inexhaustibility of thought and meaning, eternal topicality, capacity to blend in the changing environment and still preserve its authentic identity, the ability to be employed in other forms of art, the wide area of its spread, with its interpretive tradition, marking and many other features is a unique phenomenon. The Eternal Face may have a mythological, folk, religious, legendary, historical and literary origin. The Eternal faces are involved in numerous social practices including those that are far removed from artistic creation. However, their special charm is attributed to art and literature. To prove how fruitfully they function, how they display their epoch or cultural-aesthetic values, how they maintain relevance, how easily they move from epoch to epoch, from country to country, how flexible, polyvalent the Eternal Faces are, we will use the Eternal Faces of Shakespearean Ophelia and Hamlet in two poems: Galaktion Tabidze’s “Hamlet with the Lyre” and Anna Akhmatova “Reading Hamlet”. Galaktion’s poem paraphrases Shakespeare’s famous work. The feelings and tragedy of the lyrical hero are conveyed in a highly artistic form. Anna Akhmatova masterfully, but at the same time, with a poetic simplicity presented the Shakespearean motif and simultaneously generalized her personal pain.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
ინტერპრეტაცია, ანა ახმატოვა, გალაკტიონ ტაბიძე, Interpretation, Anna Akhmatova, Galaktion Tabidze
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, 35-37 გვ./ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 35-37