საეკლესიო საკითხი 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The August uprising of 1924 is studied thoroughly in the Georgian and foreign historiography. Its strategy, tactics, action plans and other aspects are well analized. But nobody paid any attention to the problem how the rebels thought of the Georgian Orthodox Church in future. The paper is based on archival data and memories of laymen and clergy. The Bolsheviks conducted strictly anti-religious politics, and that was one of the most important reasons of uprising of 1924. The nationalists supported idea of independent Georgian church within the democtratic country.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
1924 წლის აჯანყება, საეკლესიო ისტორია, ნაციონალიზმი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 323-331 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 323-331
Collections