ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. IV ნაწილი: ოსმალები, ირანელები და რუსები. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა XVII საუკუნის - XIX საუკუნის 30-იანი წლების საქართველოში

Abstract
2015 წელს დასრულდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი – „ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ- კატალოგი“ (იხ. http://geonumismatics.tsu.ge). აქ გთავაზობთ კატალოგის მეოთხე ნაწილის ბეჭდურ ვერსიას. “Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics” is project funded by Shota Rustaveli National Science Foundation. Now it is finished (v. http://geonumismatics.tsu.ge). Fourth part of the catalogue is offered here as printed version.
Description
Keywords
Persian occupation coinage, Vakhtang VI, prince Bakar, Erekle II, Russian-Georgian coins
Citation
ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. IV ნაწილი: ოსმალები, ირანელები და რუსები. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა XVII საუკუნის - XIX საუკუნის 30-იანი წლების საქართველოში, 2015, 139 გვ./ Catalogue of Georgian Numismatics. Part Four: Ottomans, Iranians and Russians. Coin Issues and Monetary Circulation in Georgia from the 17th Century to 1830s, 2015, 139 p.
Collections