არჩილ ჯორჯაძე ქართველი ერის წარმოშობის შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
At the beginning of the 20th century debates were underway in Georgia about the origin of Georgian nation. Social-democrats claimed that Georgian nation was formed during the establishment of capitalism in Georgia, in the second half of the 19th century. The famous politician Archil Jorjadze substantiated that the formation of Georgian nation began in the ancient times, while creation of statehood in Georgia. Formation of nation took place in the period of unification of Georgia, in the 12th-13th centuries.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/166-shromebi-11.html
Keywords
არჩილ ჯორჯაძე, ერი, სახელმწიფო
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XI, თბილისი, 2016, გვ. 221-232 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XI, Tbilisi, 2016, pp. 221-232
Collections