დავის სამართლებრივი და სოციალური ასპექტები XVIII საუკუნის საქართველოში (სოლოღაშვილებისა და იესე ოსეს ძის შვილების დაპირისპირების ნარატივი)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Article contains account of court procedure about land dispute that took place between heirs of Iese son of Ose and prince Zaza Solaghashvili. Details of confrontation between old noble family (Solaghashvili) and the new landowners raised in king’s service (sons of Iese) are discussed in our paper. Zaza Solaghashvili was injured during the conflict. The guilty persons were put on trial according to codex of king Vakhtang VI. But concerning to the same codex the money set for crime was reduced. The court foresaw “evil time” of economic hardship and abilities of censured persons. It is interesting that purpose for the controversy emerged much earlier. Both sides reopened the dispute for the land and peasants in 1800. Kartl-Kakheti Kingdom had well organized system of court procedure, which is documented in the acts. Conflict and disagreement that took place between heirs of Iese son of Ose is interesting for the study of social and jurudical aspects of Georgian history in 18th century.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
დავა, სამართალი, სოლოღაშვილები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 259-271 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 259-271
Collections