კრწანისის ბრძოლაში მონაწილე ქართული ჯარის შემადგენლობის საკითხისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Paper deals with structure of the Georgian troops in Krtsnisi battle (1795). Source study had revealed that in this battle there were engaged 2000 men-in-arms from Imereti Kingdom (Western Georgia), population of Tbilisi, and 2700 warriors of Kartl-Kakheti Royal army. One part among them approx. 700 consisted of members of regular troops, which included artillery group and royal guard; remaining 2000 were the members of so-called “Morige Jari” (military obliged). Numerous material provided in this paper confirm suggestions in 1795 “Morige Jari” was still fully engaged.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
კრწანისი, სამხედრო ისტორია, მორიგე ჯარი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 197-207 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 197-207
Collections