ახალი მასალა ჩრდილოეთ კავკასიაში ცარიზმის რელიგიური პოლიტიკის შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
For study of Tsarist religion policy in the North Caucasus, interesting material is found in the National Centre of Manuscripts (Mikheil Tumanishvili’s archive). There are four pages printed in Russian without title, by number 1248. And we have date written with pencil at the end – May15, 1859. This archival material, with its content and destination, presents the report and instruction of certain person, who is well informed about the Caucasian mountaineers. He is well aware of essence and aim of Tsarist religion policy towards the Muslims, and even renders some advices to government. They are as follows: establishment of civil law and spread of Orthodox Christianity could subordinate the highlanders.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/146-shromebi-5.html
Keywords
ცარიზმი, მიურიდიზმი, რელიგიური პოლიტიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, თბილისი, 2012, გვ. 221-227 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, V, Tbilisi, 2012, pp. 221-227
Collections