"ჰამბავი მაჰხმედისი თარგმანსა შინა ფსალმუნთასა მოყუანილი..." (H-394) როგორც ისლამმცოდნეობითი წყარო

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Debatable anti-Muslim story “Muhammad Story…” represents the dialogue through psalms. The text stored at the National Center of Manuscripts consists of eight papers. Ideological confrontation is the main reason for writing this story. All the papers of “Muhammad Story” have been analyzed during the conducted research. H-394 was paid special attention. Unlike other papers, the Agarian Generation Genealogical Tree is attached to its prologue. The latter was probably added by amanuensis of the manuscript. In addition, the text contains the comments, which tell us that the information about Muslim ethnicities and Ahl-ul-baiit are known not only from Shia but also from Suni Muslim Literature. “Muhammad Story” is interesting from Islamic Studies’ point of view. It covers all the topics connected with the Islam. The research has shown that the story-teller knows Islamic Religion, its social nature and Koran very well, unlike his knowledge connected with Sharia, Suna and Hadis. The story attracts even more attention due to the fact that the names not known in the history of Islam and among the biographers of Muhammad appear. The story became topical and was widely spread due to the fact that from the second half of 19th Century, the authorities of Russian Empire had turned Tbilisi into the Muslim Center of Caucasus.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
ისლამი, ხელნაწერები, მუჰამედის ისტორია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 227-246 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 227-246
Collections