იყო თუ არა ივანე ჯავახიშვილი რიკერტიანელი?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The issue whether famous Georgian historian, academician Ivane Javakhishvili was a follower of Heinrich Rickert, one of the leading Neo- Kantians, is a subject of the historiographical debate. More caution is needed when declaring him as Rickertian, as it was done by Prof. Grigol Natadze. It is probable that Ivane Javakhishvili knew about the views of Neo-Kantians, but it is difficult to say whether they had any impact on his outlook. This question needs to be studied thoroughly. First, the history philosophy of Ivane Javakhishvili has to be determined. Unfortunately, it should be mentioned that the information on this subject is insufficient, and it complicates the matter a lot.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
რიკერტი, ნეოკანტიანელობა, ივანე ჯავახიშვილი, გრიგოლ ნათაძე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 208-214 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 208-214
Collections