იყო თუ არა აკაკი მეორე დასის წარმომადგენელი?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Scholars of Akaki's life and work consider him as a man of the 60’s. a backbone of younger Georgian intellectuals forming an opposition to the Tsarist regime. However, there is an opinion that Akaki joined the second troupe in the 70-80s and became a member of Niko Nikoladze's group. This was indicated by a researcher S.Khundadze. To find out whether this view is true, we must distinguish between the views of the first and second groups and present the place of Akaki on either side of one or the other. Working for the newspaper "Droeba" and the magazine "Krebuli" (the latter was published in 1870-1873 under the direct cooperation and leadership of Niko Nikoladze) still does not mean that he belonged to Nikoladze’s group. The answer to this must be given by Akaki's artistic and publicist work. The main reasons for the rift between the first and second groups were as follows. According to the third troupe's, the Georgian intellectuals called "Tergdaleulebi" did not know the practical life that required constant change, They had no professional education; There was a rift between their word and deed as they used the older generation on their side, They tried to reconcile the ranks, were not in favor of seizing lands for the nobles, had no negative attitude towards them. According to the third troupe's, the key to destroy the inequality between the ranks was the economy and not the love for each other, Useful labor would become the driving force of society, which could only succeed in the lower class, the nobility lost all "industrial" significance and became superfluous luggageThe main work was the construction of roads and tunnels, the construction of ports, the extraction of minerals, and the efficient management of agricultural activities. These cases were to be led by a group of intellectuals instead of the government. The peasants had to collectively redeem the land from the landlords and register it as common property; They saw the future in the development of the industrial class, or the industrial bourgeoisie. Their program was based on the socialistbourgeois idea, while national interests were of a secondary quality. In the work we will try to present the public thinking of Akaki Tsereteli.
Description
Keywords
აკაკი წერეთელი, პირველი დასი, მეორე დასი, გაზეთი „დროება“, ჟურნალი „კრებული“, თავადაზნაურობა, ინტელიგენცია, გლეხთა რეფორმა, Akaki Tsereteli, Pirveli Dasi (Georgian: პირველი დასი), Meore Dasi (Georgian: მეორე დასი), Newspaper “Droeba”, Magazine “Krebuli”, Nobility, Intelligence, Peasant reform
Citation
აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 180 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, 2020, გვ.: 114-124
Collections