ქართულ-ირანული კულტურული ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
An influence of the Pagan Iranian culture on the Georgian art is considered here based upon various data: architectural complexes of pagan temples in Eastern Georgia, reliefs, crafts etc. Fire-temples of the Iranian type from Eastern Georgia are most important for our discussion together with those, which were later converted to the Christian churches. This group also containes churches modeled upon the Iranian Pagan architecture. One of the parts of the paper covers the problem of Mithra-religion in Georgia and some regions of Roman world, especially in provinces of the Empire (ex. Mithra of Trapesus, the Thracian Rider etc.). Synthesis of Zoroastian and Christian symbols in some of the Georgian artifacts is also interesting (ex. Cross on the fire-altar; Cross and Taenia depicted together etc.).
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
ზოროასტრიანელობა, მითრა, სამადლო, ზედაზენი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 61-71 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 61-71
Collections