მრავალეროვანი და მრავალფეროვანი კავკასია: ტრაუგოთ ვალდფოგელის მოგზაურობის ჩანაწერები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
ტ. ვალდფოგელის კავკასიაში მოგზაურობის შთაბეჭდილებები წიგნად გერმანულ ენაზე 1897 წელს გამოიცა. ავტორი თხზულებაში - „მოგზაურობის სურათები კავკასიიდან“ - საკითხთა ფართო წრეს მიმოიხილავს. ის მკითხველს საკუთარ განცდებს უზიარებს, არ მალავს ნანახით გამოწვეულ შთაბეჭდილებებს; აღწერს კავკასიის ბუნებას, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ქალაქებსა და სოფლებს. გონებამახვილურად ეხმიანება კავკასიელების ტრადიციებს, ადათებს, რომელიც მისთვის სრულიად უცხო იყო. წიგნში უხვად გვხვდება კავკასიაში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების ხალხთა აღწერა: ქართველების, თათრების, სომხების, რუსების, გერმანელების და სხვ./ Impressions of T. Waldfogel's Journey through the Caucasus were published in 1897 as a book in German. The author reviews a wide range of issues in his essay “Travel Pictures from the Caucasus”. He shares his feelings with the reader, does not hide the impressions he has seen; Describes the nature of the Caucasus, cities and villages of Georgia, Azerbaijan and Armenia. He mentally responds to the traditions and customs of Caucasians, which were completely foreign to him. The book is rich in descriptions of peoples of different nationalities living in the Caucasus: Georgians, Tatars, Armenians, Russians, Germans, etc.
Description
Keywords
კავკასია, ტრაუგოთ ვალდფოგელი, XIX საუკუნის მოგზაურები, Caucasus, Traugott Waldfogel, 19th century travelers
Citation
საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესის მოხსენებათა თეზისები, 2022, გვ. 45 – 46/ International Congress of Caucasian Studies, Abstracts, 2022, p. 168